Focus

Wij hanteren geen vast omlijnde sectorfocus, maar hebben wel een voorkeur voor B2B bedrijven in de handel, dienstverlening en (kennisintensieve) maakindustrie.

Thema’s

In samenhang met bovenstaande zien wij onder andere de volgende thema’s als interessante drivers voor waardegroei:

Shutterstock_126269039

Specialisatie en outsourcing

Wij geloven dat focus (op kernactiviteiten) een economisch basisprincipe is en zien dus een structurele trend van specialisatie, flexibilisering en outsourcing.

Rawpixel-788601-unsplash

(Des)intermediatie

Toegevoegde waarde in de keten. Door o.a. globalisering en digitalisering worden schakels in de keten minder relevant, komen er schakels bij en integreren partijen verticaal.

Matthew_t_rader-1144644-unsplash

Klimaatverandering

De noodzaak tot vergroening, natuurbehoud, efficiënte voedselproductie en watermanagement levert kansen voor innovatieve en duurzame bedrijven.

History-in-hd-1142826-unsplash

Innovatie

De wereld wordt kleiner en transparanter. Om relevant te blijven moeten ondernemingen meer dan ooit innoveren. Bedrijven, die nu voorop lopen in de toegang tot data, kennis en talent en hiermee hun producten en diensten onderscheidend weten te verbeteren, zijn de winnaars van morgen.

Patrick-hendry-423442-unsplash

Tijd, kwaliteit & gezondheid

Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen (bijv. 24-uurseconomie, vergrijzing) is er bij veel mensen een toenemende waardering voor tijd, kwaliteit van leven en gezondheid.

Ruslan-bardash-558593-unsplash

Buy-and-build

Het overnemen en integreren van bedrijven kan een slimme strategie zijn om waarde te creëren. Voorwaarde is dat de voordelen evident zijn en de integratie voldoende aandacht krijgt.